certifikace ekologického zemědělství

Soukromé svazy ekologického zemědělství

Úvodem – základní informace

Před nabytím platnosti Nařízení Rady (ES) o ekologickém zemědělství definovaly požadavky na produkci a zpracovávání bio-produktů soukromé svazy ekologického zemědělství – např. Bioland, Naturland a Demeter. Tyto soukromé standardy zůstávají i nadále v platnosti – v mnoha oblastech jsou požadavky soukromých svazů bio-producentů přísnější než požadavky z Nařízení Rady (ES).
 

Pro koho je určena certifikace podle soukromých standardů

Certifikace podle standardů soukromých bio-producentů je vhodná pro podniky, které vyrábí bioprodukty podle standardu některého soukromého svazu a chtějí používat jeho logo.
 

Požadavky

Pro certifikaci podle standardů soukromých svazů bio-producentů musíte současně splňovat i požadavky Nařízení Rady (ES) o ekologickém zemědělství – certifikace podle soukromého svazu není možná bez certifikace podle Nařízení Rady (ES).

Požadavky Nařízení Rady (ES) o ekologickém zemědělství pro jednotlivé zpracovatelské podniky jsou uvedeny zde:

Standardy svazu Bioland nebo jiných soukromých svazů bio-producentů jsou přísnější než požadavky uváděné v Nařízení Rady (ES) – např. při výběru přísad a pomocných látek pro zpracovávání potravin.

Podrobné informace týkající se soukromých svazů bio-producentů a jejich standardů naleznete na internetových stránkách – viz níže.
 

Co Vám může nabídnout ABCERT

ABCERT jako organizace pověřená státními orgány kontroluje dodržování všech zákonných předpisů podle Nařízení Rady (ES) i podle standardů soukromých svazů výrobců bioproduktů, které se týkají zpracovávání ekologických produktů.

ABCERT nabízí kontrolu a certifikaci Vašeho podniku podle standardů těchto soukromých svazů bio-producentů:
Bioland
Bio-Suisse
Demeter
Naturland

Zkušení pracovníci ABCERT kontrolují jednou za rok celý Váš podnik, přičemž se zaměřují zejména:

Kromě toho provádí i předem neohlášené náhodné kontroly a opakované kontroly.

Splňuje-li Váš podnik všechny požadavky soukromého svazu bioproducentů, vystaví Vám ABCERT osvědčení (certifikát), které Vás opravňuje označovat produkty pocházející z Vašeho podniku logem tohoto soukromého svazu.
 

Co musíte udělat Vy

Chcete-li vyrábět biopotraviny podle standardů soukromých svazů bioproducentů, musíte nejdříve s příslušným svazem uzavřít smlouvu. Dále musíte splnit všechny požadavky Nařízení Rady (ES) o ekologickém zemědělství, k čemuž Vám doporučujeme uzavřít smlouvu se společností ABCERT o provádění kontrol podle Nařízení Rady (ES).

K tomu nám prosím zašlete řádně vyplněné a podepsané originály níže uvedených dokladů, které jsou nutné pro certifikaci podle Nařízení Rady (ES):

souhlas s poskytnutím údajů

Po podpisu smlouvy Vám obratem oznámíme Vaše kontrolní číslo – pod tímto číslem Vás také nahlásíme odpovědnému úřednímu orgánu jako bio-producenta.
Poté se na Vás obrátí pověřený pracovník ABCERT a domluví s Vámi termín první kontroly.

Pokud jste smlouvu o kontrole podniku podle Nařízení Rady (ES) uzavřeli s jiným kontrolním orgánem, může ABCERT provést již přímo kontrolu i certifikaci Vašeho podniku podle standardů soukromého svazu. V tomto případě se prosím obraťte na příslušný svaz, který pověří ABCERT provedením kontroly podle svých standardů.

Poté se s Vámi pověřený pracovník ABCERT spojí a domluví s Vámi termín kontroly.