certifikace ekologického zemědělství

Nařízení Rady (ES) o ekologickém zemědělství

Úvodem – základní informace

Nové Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a jeho prováděcí předpisy vstoupily v platnost 01. ledna 2009. Toto nařízení zahrnuje předpisy týkající se produkce, zpracovávání, obchodování a dovozu bioproduktů v rámci celé EU, stanovuje minimální standardy pro ekologické zpracovávání potravin a upravuje jejich kontrolu a značení.
 

Komu je naše nabídka určena

Naše nabídka v této oblasti se zaměřuje na podniky, které chtějí z bio-surovin vyrábět potraviny a tyto pak nabízet na trhu jako bio-potraviny.
 

Požadavky

Požadavky Nařízení Rady (ES) pro ekologické zemědělství jsou kladeny jak na čistě ekologicky hospodařící podniky (bioproducenty), tak i na podniky, u nichž bio-produkty tvoří jen část jejich výrobního sortimentu:

Co Vám může nabídnout ABCERT

Společnost ABCERT je spolehlivým a kompetentním partnerem při certifikaci bioprodukce z Vašeho podniku!

Jako organizace pověřená státními orgány kontroluje ABCERT dodržování všech zákonných předpisů, které jsou definovány v Nařízení Rady (ES) pro zpracovávání ekologických produktů.

Zkušení pracovníci ABCERT kontrolují jednou za rok celý Váš podnik, přičemž se zaměřují zejména:

Kromě toho provádí i předem neohlášené náhodné kontroly a opakované kontroly.

Splňuje-li Váš podnik všechny požadavky Nařízení, vystaví Vám ABCERT osvědčení (certifikát), které Vás opravňuje označovat produkty pocházející z Vašeho podniku jako „bio“ nebo „eko“.
 

Co musíte udělat Vy

Chcete-li vyrábět biopotraviny, doporučujeme Vám uzavřít s ABCERT smlouvu o provádění kontrol. Ceník všech činností spojených s těmito kontrolami naleznete v naší Nabídce služeb.

K tomu nám prosím zašlete řádně vyplněné a podepsané originály níže uvedených dokladů, které jsou nutné pro certifikaci podle Nařízení Rady (ES):

Poté se na Vás obrátí pověřený pracovník ABCERT a domluví s Vámi termín první kontroly.