certifikace ekologického zemědělství

Nařízení Rady (ES) o ekologickém zemědělství

Úvodem – základní informace

Nové Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a jeho prováděcí předpisy vstoupily v platnost 01. ledna 2009. Toto nařízení zahrnuje předpisy týkající se produkce, zpracovávání, obchodování a dovozu bioproduktů v rámci celé EU a stanovuje pravidla pro jejich kontrolu a značení, čímž zamezuje zneužívání chráněných značek „bio“ a „eko“.


Pro koho je toto Nařízení určeno

Toto Nařízení se vztahuje na všechny podniky, které se zabývají výrobou ekologických potravin, jejich zpracováváním, obchodem a dovozem ze třetích zemí. Tyto podniky musí minimálně dodržovat zákonné standardy v souladu s Nařízením Rady (ES) a podrobovat se pravidelným kontrolám, které toto Nařízení předepisuje.
 

Požadavky

Nařízení Rady (ES) o ekologickém zemědělství obsahuje všechny důležité předpisy týkající se ekologické produkce potravin:

Podrobný obsah Nařízení Rady (ES) o ekologickém  zemědělství si můžete prohlédnout zde.
 

Co Vám může nabídnout ABCERT

Společnost ABCERT je spolehlivým a kompetentním partnerem při certifikaci Vašeho podniku! Jako organizace pověřená státními orgány kontroluje ABCERT dodržování všech zákonných předpisů, které jsou definovány v Nařízení Rady (ES) pro ekologickou produkci.

Zkušení pracovníci ABCERT kontrolují jednou za rok celý Váš podnik, přičemž se zaměřují zejména:

Kromě toho provádí i předem neohlášené náhodné kontroly a opakované kontroly.

Splňuje-li Váš podnik všechny požadavky Nařízení, vystaví Vám ABCERT osvědčení (certifikát), které Vás opravňuje označovat produkty pocházející z Vašeho podniku jako „bio“ nebo „eko“.
 

Co musíte udělat Vy

Chcete-li vyrábět biopotraviny v souladu s požadavky Nařízení Rady (ES) o ekologickém zemědělství, doporučujeme Vám uzavřít s ABCERT smlouvu o provádění kontrol. Ceník všech činností spojených s těmito kontrolami naleznete v naší Nabídce služeb.

K tomu nám prosím zašlete řádně vyplněné a podepsané originály níže uvedených dokladů, které jsou nutné pro certifikaci podle Nařízení Rady (ES):

Poté se na Vás obrátí pověřený pracovník ABCERT a domluví s Vámi termín první kontroly.