certifikace ekologického zemědělství

Ochrana osobních údajů

Vítáme Vás na našich stránkách, Váš zájem nás těší.

Rádi bychom Vás informovali o tom, jak chráníme Vaše data a o tom, jaká práva v souvislosti s Vašimi daty, u nás zpracovávanými a uchovávanými máte.

Předem přijměte naše ujištění, že ochrana veškerých dat, a tím i ochrana vašich osobních údajů, je pro nás velmi důležitá. Jakkoliv ochrana osobních dat je ze zákona zaměřena na fyzické osoby, obdobně pečlivě se věnujeme i datům shromážděných o právnických osobách.

Dále Vás také seznámíme s tím, jaká zákonná úprava se této problematiky týká. Přijměte však především naše ujištění o tom, že opatrně a s rozvahou bychom se k Vašim osobním datům chovali i bez zákonného donucení, neboť si Vás, ať jako zákazníků, potenciálních zákazníků, nebo osob, se kterými jsem přišli do kontaktu z jiného důvodu, vážíme.

Shromažďování a zpracování dat

Pokud shromažďujeme a zpracováváme data, činíme tak na základě zákonné povinnosti (sem spadají například data nutná pro vedení účetnictví, tedy např. jména, příjmení, IČO, DIČ nebo jiné identifikátory našich smluvních partnerů a konkrétních obchodů, údaje nutné pro finanční a další kontroly apod.) nebo tam, například patří například údaje pro zasílání obchodních sdělení.

Je důležité vědět, že tam, kde shromažďujeme a zpracováváme data z důvodů zákonné povinnosti, tak musíme činit a nemůžeme takovou činnost ukončit a data smazat dříve, než skončí zákonné lhůty pro jejich uchovávání a to ani na žádost.

Naopak tam, kde data shromažďujeme pouze na základě Vašeho souhlasu činnosti tak činíme pouze tehdy, pokud máme Váš souhlas máte právo takový souhlas odvolat a my v takovém případě Vaše data odstraníme z našich systémů a evidence, případně můžete žádat opravu těchto dat, nebo změnu rozsahu uchovávaných dat.

Tyto postupy se řídí zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Osobní data ve spojení s elektronickým přístupem.

Za prvé prosím vezměte na vědomí, že pokud se na naše stránky přihlašujete, jsou poskytovatelé připojení ze zákona po dobu šesti měsíců uchovávat metadata o takovém přístupu, tedy IP adresy, čas trvání připojení, u mobilních systémů bod, přes který proběhlo připojení, atd.. Tato data nemáme k dispozici a nejsou veřejná, mohou si je však vyžádat úřady, soudy, policie a bezpečnostní služby v rámci jim daných zákonných oprávnění. Toto se netýká pouze našich stránek, jde o obecné pravidlo v českém internetovém prostředí.

Tyto postupy se řídí Zákonem  o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. a vyhláškou 357/2012 Sb. (Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o uchovávání, předávání a likvid. provozních a lokalizačních údajů) ve které naleznete podrobnosti o tom, jaké údaje jsou poskytovateli shromažďována.

Naše stránky pro svou činnost nevyužívají cookies (data identifikující jednotlivé uživatele). K anlýze návštěvnosti webových stránek využíváme služeb Google Analytics.

Pokud na našich stránkách naleznete odkazy na externí stránky, potom se na nich prosím chovejte jako na jakýchkoliv jiných stránkách. Naše společnost žádným způsobem neodpovídá a nezaručuje se za chování provozovatelů těchto stránek, nebo software těchto stránek samotných. Pokud bychom měli indicie svědčící o škodlivosti těchto stránek nebo protiprávním postupu jejich provozovatelů, takový odkaz bychom nezveřejnili, nicméně není možné bezvadný cizích stránek zaručit, už proto, že se může v čase měnit. Pokud byste v této věci pojali jakékoliv podezření, prosím sdělte nám jej. Každopádně prostřednictvím těchto stránek nezadávejte své údaje, pokud si nejste zcela jisti jejich příjemcem.