certifikace ekologického zemědělství

Žádosti o výjimky

Výjimky na osiva a sadbu uděluje pouze ÚKZÚZ: 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/ekologicke-osivo/ 

Řádně vyplněné žádosti zaílejte na adresu:  
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  (ÚKZÚZ)
Odbor osiv a sadby
Za Opravnou 4
150 06 Praha 5 – Motol
e-mail: karolina.mikanova@ukzuz.cz

 

Ostatní výjimky uděluje pouze MZe ČR: 

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/metodicke-pokyny/metodicky-pokyn-c-5-2012-udelovani.html 

Řádně vyplněné žádosti zasílejte na adresu: 
Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor 17250
Těšnov 17
117 05  PRAHA 1