certifikace ekologického zemědělství

Žádosti o udělení výjimky

Vyplněné zašlete na adresu:
Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor environmentální a ekologického zemědělství
Těšnov 17
117 05 Praha 1
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Zieglerová, tel.: 221 813 080