certifikace ekologického zemědělství

ABCERT se představuje

Společnost ABCERT vznikla v Německu jako jedna z prvních organizací zaměřujících se na kontrolu ekologického hospodaření a bioprodukce. Jako certifikační orgán je ABCERT i spolehlivým partnerem s velkým inovačním potenciálem, který svým zákazníkům nabízí kompetentní a nezávislé služby.

Jen v Německu spoléhá na certifikaci ekologického zemědělství udělenou společností ABCERT a dalšími certifikačními orgány více než 15 000 zákazníků.

Vedle pobočky v Itálii provozuje společnost ABCERT od roku 2006 i pobočku v České republice, která nabízí všem českým zákazníkům účinnou, flexibilní a rychlou pomoc.

Akreditace podle normy EN 17065 (požadavky na certifikační orgány)  zaručuje neutralitu a objektivitu certifikace ABCERT.

Novinky

28.5.2021


10.3.2021

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/181, ze dne 15. února 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu


26.2.2021

Změna metodického pokynu č. 3/2016


22.2.2021

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2196, ze dne 17. prosince 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí


10.2.2021

Nabídka služeb firmy ABCERT pro rok 2021 - ceník


15.1.2021

Zákaz kastrace samců a zkracování ocásků zaškrcením


5.1.2021

Brexit - Dovoz a vývoz bioprodukce z a do Velké Británie od 1. ledna 2021 v rámci Dohody o spolupráci mezi EU a UK
5.1.2021


5.1.2021

Dovozy z Číny


5.1.2021

Dovozy z Ukrajiny, Kazachstánu, Moldávie, Ruské federace a Turecka


8.12.2020

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1693, kterým se mění nařízení (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o jeho datum použitelnosti a některá další data v uvedeném nařízení.


13.11.2020

Import do Velké Británie od 1.1.2021 - více se dozvíte zde.


12.11.2020

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1667, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/977, pokud jde o dobu použitelnosti dočasných opatření v souvislosti s kontrolami produkce ekologických produktů


10.8.2020

I v letošním roce je možné se přihlásit do soutěže Česká biopotravina.

Opět porota vybere v soutěži Česká biopotravina 2020 vítěze v kategoriích :

·         BIOVÍNO

·         BIOPOTRAVINY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

·         BIOPOTRAVINY ROSTLINNÉHO PŮVODU

·         BIOVÝROBKY PRO GASTRONOMII, POCHUTINY A OSTATNÍ POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY

·         STEAKOVÁ BIOMASA
...a také celkového vítěze.

Pro oceněné je připraveno mnoho marketingových aktivit, které pomohou jistě propagovat jejich produkci – ať už se jedná o představení v různých médiích (v loňském roce to např. byla Redakční celostrana v celostátní 5plus2, články na www.aktualne.cz, v hospodářských novinách, ale i v dalších médiích) nebo prezentaci v rámci Září – měsíce biopotravin či prezentaci na veletrhu Biofach 2021 a mnoho dalšího.

Sedláci, kteří chovají masná plemena v režimu ekologického zemědělství a zpracovávají maso na farmě, mohou od ročníku 2018 přihlašovat také své steaky do speciální kategorie v rámci soutěže. Všechna přihlášená steaková masa bude pro odbornou porotu upravovat profesionální kuchař stejným způsobem a je na volbě každého sedláka, jaké maso a z jaké partie přesně dodá. Sám sedlák nejlépe ví, která partie z kterého kusu je nejlepší a může mu zajistit výhru. V případě, že v soutěži nezvítězí, může získat alespoň zpětnou vazbu od poroty na svůj produkt (včetně zpětné vazby na vzhled a design obalu a celkový marketing), což mu pomůže v dalším rozvoji obchodní činnosti a komunikaci směrem k zákazníkům.

19. ročník soutěže Česká biopotravina je organizován PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců.

·         Kategorie biovín v rámci soutěže je organizována ve spolupráci se Svazem vinařů České republiky, o. s., a uzávěrka přihlášek pro tuto kategorii (biovína) je 28. a 29. července 2020 on-line na elwis.cz. Ostatní biovýrobky do jednotlivých kategorií (BIOPOTRAVINY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, BIOPOTRAVINY ROSTLINNÉHO PŮVODU, BIOVÝROBKY PRO GASTRONOMII, POCHUTINY A OSTATNÍ POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY a STEAKOVÁ BIOMASA) lze přihlašovat až do 14. srpna 2020 a více informací o soutěži najdou zájemci zde.

Vzorky přihlášených výrobků k hodnocení je nutno doručit na centrálu Svazu PRO-BIO do 20.8.2020. Vzorky výrobků čerstvých nebo vyžadujících delší tepelnou úpravu je nutné dodat v poživatelné formě nejpozději 25.8.2020 do 8:00 hod. na adresu zasedání poroty (SZPI Praha). 

Nejlépe hodnocené biopotraviny – vítězové jednotlivých kategorií pak mohou jejich výrobci označit logem s označením daného ročníku soutěže. 

Více informací a přihlášku naleznete na - http://pro-bio.cz/Projekt/Ceska-biopotravina/

Soutěži udělil záštitu ministr zemědělství Miroslav Toman a ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce Martin Klanica.


12.7.2020

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/977 ze dne 7. července 2020, kterým se v důsledku pandemie COVID-19 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 889/2008 a (ES) č. 1235/2008, pokud jde o kontroly produkce ekologických produktů


6.5.2020

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/479 ze dne 1. dubna 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí